Gezinsdienst met de kinderzegen

Op zaterdag 23 september zullen vijf kinderen van de statie de kinderzegen ontvangen. Tijdens de kinderzegen zullen zij gezalfd worden met de olie van de geloofsleerlingen. De pastor legt hen de handen op en spreekt een zegenbede uit. Met het zegenen van de kinderen tijdens deze dienst wordt een begin gemaakt met hun catechese. In de viering zullen de liederen en de gebeden voor de kinderoren herkenbaar klinken. De kinderen hebben zelf een actief aandeel in de viering. De dienst begint om zes uur en een ieder is van harte uitgenodigd en welkom.

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo