In overleg...

Maandag 3 april vindt het halfjaarlijkse overleg plaats van het statiebestuur met het moderamen van de kapel 'Uit Liefde'. Op de agenda staat het gebruik van de ruimte door onze statie voor de gewone en de buitengewone diensten. De intercity trein gaat Nederland breed lopen. De vraag is, of en hoe deze trein binnen de PKN in Enschede gaat rijden... Kunnen we in de toekomst op enigerlei wijze gezamenlijk iets ondernemen?

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo