Op de weg naar Pasen

Halverwege de Veertigdagtijd, ook wel de vastentijd genaamd belanden we bij de derde zondag, die de naam draagt van Zondag Laetare, een Latijns woord, dat 'Wees blij' betekent. Waarom zo' n blijdschap te midden van deze Veertigdagentijd'? Deze zondag heet in de volksmond ook wel half vasten, of Klein Pasen. Een kleine doorblik wordt geboden op het feest van Pasen. De helft van de vastentocht is achter de rug. Het aftellen kan beginnen.

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo