De oude nieuwe site...

Op 17 maart is de site van de Statie Twente weer toegetreden tot het wereldwijde web. Een klein begin is gemaakt. Als eerste zullen de kerkdiensten vermeld worden van de Veertigdagentijd, of de Vasten, zoals de ouden zongen. Gaandeweg zal de site verder worden opgebouwd en bijgewerkt. Dus:... blijf kijken en houd U op de hoogte.

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo