Oecumene

Raad van Kerken

De activiteiten in de regio Twente zijn te vinden op de volgende website(s):

Evangelisch Luthers

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo