Oudkatholieke Statie van Twente en Ommelanden

Vieringen

  • Eucharistievieringen zijn op iedere 2e en 4e zondag van de maand en op hoogfeesten.
  • De aanvang van de viering is om 10:30 uur; de kapel is open vanaf ongeveer 09:45.
  • Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting en bijpraten met een kop koffie.
  • Actuele gegevens over diensten en andere activiteiten staan in rubriek agenda.


Onderliggende pagina's:
  • Preken van Ward Cortvriendt