Actie kerkbalans 2018

Steunt u onze kerk ook?

Het motto dit jaar is: Mijn kerk verbindt! 

Meer valt te lezen in de bijgevoegde brief.

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo