informatie mbt situatie pastoor Oud-Katholieke Kerk

Voor vragen en of informatie betreffende de situatie van pastoor S.  verwijzen wij u naar het Bisschoppelijk Bureau OKKN en of de site van de landelijke kerk. www.okkn.nl

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo