15 Juni 2014: Kerkwijding en Vormsel

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo