Oud en bij de tijd

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland ziet zich als een voortzetting van de oude katholieke kerk van de eerste tien eeuwen van de Christelijke jaartelling, toen de kerk nog een en ongedeeld was. Daarnaar verwijst het voorvoegsel 'oud'. En waar bij de tijd voor staat, daarop zal in een volgend verhaal worden ingegaan.
Tot zover, wordt vervolgd.

We proberen een oud-katholieke gemeenschap in Twente te zijn. Oud verwijst naar de oude kerk van de eerste tien eeuwen, de tijd, waarvan gezegd wordt, dat de kerk nog een was, heilig, katholiek en apostolisch.

Onze eucharistievieringen vinden plaats in de Lebuïnuskapel. Aan de Dorpsmatenstraat nr 40 in Hengelo.
We houden twee maal per maand een eucharistieviering. Elke tweede en vierde zondag van de maand komen we om 10:30 uur samen. Deze vaste regelmaat wordt doorbroken met de Hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Dan komen we samen aan de vooravond van het Hoogfeest. Na de dienst is er een ontmoeting met koffie en een versnapering. Immers: geen credo zonder koffie, geen koffie zonder credo.

De juiste gegevens over de dag en de tijd staan vermeld onder 'kerkdiensten'.