Tafel- en Themabijeenkomst

Begintijd 20 februari 2019 18:00

Eindtijd 20 februari 2019 20:30

Deze bijeenkomst van Evang. Lutherse Gemeente Ún Oud-Katholieke Statie Twente gezamenlijk begint met een inloop rond 17.45 u en een eenvoudige soep- en broodmaaltijd van 18.00 -19.00 u. Aansluitend inleiding en gezamenlijk gesprek over gebruik van symboliek in Eucharistie en Avondmaal, van 19.00 - 20.00, waarna een korte gebedsdienst de avond besluit. Graag een vrijwillige bijdrage a 4 euro voor deelname aan de maaltijd. Graag even aanmelden: dat kan komende zondag in de kapel (deelnameformulier op tafeltje ingang) en nog tot en met zondag 17 februari via: a.zandbelt@planet.nl of tel. 0546 815313 van AndrÚ Zandbelt.

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo