Vesperdienst aswoensdag

Begintijd 30 november 1969 00:00

Eindtijd 30 november 1969 00:00

Voorganger: pastoor Ward Cortvriendt

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo