Hoogfeest van Pinksteren

Begintijd 20 mei 2018 10:30

Eindtijd 20 mei 2018 12:00

Voorgangers: pastoor Ward Cortvriendt en ds. Frans Wiersma

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo