Viering As-woensdag ELG & OKK

Begintijd 14 februari 2018 19:30

Eindtijd 14 februari 2018 20:30

Pastoor: Ward Cortvriendt

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo