Hoogfeest van Pasen

Begintijd 1 april 2018 10:30

Eindtijd 1 april 2018 12:00

Cantatedienst met de Evangelisch-Lutherse kerk. Voorgangers: pastoor Ward Cortvriendt

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo