Viering goede vrijdag

Begintijd 30 maart 2018 19:30

Eindtijd 30 maart 2018 20:30

Voorgangers: pastoor Ward Cortvriendt en ds. Frans Wiersma

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo