Voedsel inzamelen voor Voedselbank Midden Twente

Begintijd 10 december 2017 10:00

Eindtijd 10 december 2017 10:25

Geen bederfelijke waar.

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo