Vesperdienst voor oudjaar

Begintijd 31 december 2017 19:00

Eindtijd 31 december 2017 20:00

Voorganger: Pastoor Ward Cortvriendt

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo