Hoogfeest van Kerstmis

Begintijd 25 december 2017 10:30

Eindtijd 25 december 2017 12:00

Voorganger: Pastoor Ward Cortvriendt

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo