Oudkatholieke Statie van Twente en Ommelanden

Januari | Actie kerkbalans 2018

Steunt u onze kerk ook?

Het motto dit jaar is: Mijn kerk verbindt! 

Meer valt te lezen in de bijgevoegde brief.