4 lezingen over Habakuk

Habakuk: waakzaam en profetisch in zijn tijd

Het zijn maar vier hoofdstukjes in de bijbel, een klein boekje dus, maar van een groot gelovige. Hij durft vanuit alles wat in zijn dagen gebeurt JHWH, zijn God, kritisch bevragen: waarom laat u mensen zó spelen met hun macht waarmee ze mensen misbruiken ?
En toch gaat er geweldige bemoediging uit van zijn woorden, reden waarom ze over hun tijd heen zijn getild en in de bijbel zijn opgenomen.


Leiding: André Zandbelt
Data: 27 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart
Plaats: Lebuinuskapel, Dorpsmatenstraat 40, Hengelo
Tijdstip: 19.30 – 21.15
Deelname: bijdrage koffie en thee
Aanmelden: graag vóór 20 februari bij André Zandbelt

mail : a.zandbelt@planet.nl; tel. : 0546 815313

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo