Oudkatholieke Statie van Twente en Ommelanden

April | informatie mbt situatie pastoor Oud-Katholieke Kerk

Voor vragen en of informatie betreffende de situatie van pastoor S.  verwijzen wij u naar het Bisschoppelijk Bureau OKKN en of de site van de landelijke kerk. www.okkn.nl