Contact

Pastoor

Rector E. Cortvriendt

Schaapskamp 8

3849 PS Hierden

telefoon: 06 83986760


Het bestuur van de statie:
mevrouw E. Wisselo, secretaris
Schreursweg 78
7531 AM Enschede
telefoon 06 27146654

de heer W. de Rijk, penningmeester
Dublinstraat 14
7559 KG Hengelo
telefoon 074 278 09 90

Vacature